המרפאהיעקוב משה כהן
אוסתאופאת

12/3, רחוב העסקן - 93780 ירושלים

זימון תורים
במספר 052-484-6770

שעות קבלה טלפונית

שני 09:00 à 21:00
שלילשי 09:00 à 21:00
רביעי 09:00 à 21:00
חמישי 09:00 à 21:00
שישי 09:00 à 15:00
ראשון 09:00 à 21:00

המרפאה מקבלת  בזימון תורים בלבד

למקרה חרום

Accès :

 

 

 

לשרותכם